Stockholms Stad

Stockholms stad har under många år arbetat utifrån en samlande vision om framtidens Stockholm. Med en gemensam vision får alla stadens förvaltningar och bolag en given riktning utöver de lagar och direktiv som berör den egna verksamheten. Visionen genomsyrar organisationen och gör staden enad i uppdraget gentemot stockholmarna. Under 2019 omarbetas stadens vision.