Södertälje Kommun

Södertälje kommun är en stor organisation med både förvaltningar och bolag som sysselsätter nästan 6 000 personer. Kommunen har många uppgifter. Allt från att se till att det finns bostäder till att stötta och bidra till ett aktivt föreningsliv. Alla som kommer i kontakt med Södertälje kommuns verksamheter ska känna att de har samma möjligheter, rättigheter och skyldigheter.