Unobo Linköping Riket

Unobo, grundat av Riksbyggen 2020, är ett nybildat tillväxtdrivet fastighetsbolag inriktat på hyresrätter inom tillväxtorter i Sverige. Vi förvaltar mer än 5 300 hyreslägenheter på tolv orter i Sverige. Unobo är ett helägt dotterbolag till Riksbyggen. 

Vision

Unobo skall bidra till en långsiktigt hållbar bostads- och hyresrättsmarknad och en god samhällsutveckling i Sverige. 

Affärsidé

Unobo ska äga, förvalta och utveckla hållbara och trygga hyresrätter i tillväxtorter i Sverige, så att många människor kan leva ett tryggt och bra liv.