Italienska Kulturinstitutet

Italienska Kulturinstitutets C.M. Lerici uppgift är att fungera som en förbindelselänk mellan Italien och Sverige samt att främja kulturarbetet länderna emellan.
Av den anledningen bedriver institutet ett antal olika aktiviteter. Bland de viktigaste märks konserter, filmvisningar, föredrag och utställningar av skilda slag. Med mycket få undantag är evenemangen såväl kostnadsfria som öppna för allmänheten.
På institutets informationstjänst besvaras frågor bl a om möjligheterna att studera i Italien och att söka stipendier. I samarbete med Folkuniversitetet anordnas kurser i italienska språket.
Institutet samarbetar med en rad institut, universitet, museer, akademier, konservatorier, gallerier och förlag samt med press, radio och TV såväl i Sverige som i Italien.