ICA Nära Nya Varvet Göteborg

"Driva butik med lönsamhet men aldrig på bekostnad av god etik".
"Lyssna på kunderna och utgå från deras behov".
"Värna om mångfald och utveckling hos medarbetarna. Våra kunders upplevelse grundas av butikens samlade kompetens".
"Ha en öppen dialog med omvärlden".
"Säkerställa kvalitet och trygga produkter".
"Främja hälsa och goda matvanor. Vi har stora möjligheter att hjälpa våra kunder att må bra genom det vi erbjuder i butiken".
"Verka för god miljö med hållbar utveckling".