ICA Maxi Kalmar

Vi är en KRAV- och Svanenmärkt butik. Det innebär att vi tar ansvar för miljön. I butiken, men också genom vilka varor vi väljer att köpa in. Under de senaste åren har vi minskat vår direkta klimatpåverkan avsevärt. Vi har b.la. minskat vårt energiuttag genom att byta ut alla gamla kylar och frysar till mer klimatsmarta alternativ, med enbart naturligt köldmedium, utan farliga freoner. Dessutom har vi installerat energisnål LED-belysning i hela butiken samt breddat vårt ekologiska och vego sortiment. Så välkommen till ett toppmodernt och grönt alternativ framöver!