Hotell Kristina

Från internatskola till modern mötesanläggning!
1990 förvandlades internatskolan Sigtunaskolan till hotell- och konferensanläggningen Hotell Kristina. Byggnaderna som är i funkisstil från 30-talet bär dock fortfarande på många minnen från tiden som fast punkt i tillvaron för de elever som tillbringade stor del av sin tid här.
Ursprungliga detaljer bevarades under den omfattande renoveringen och hotellet är idag inrett i en förstärkt 30-talsdesign med mycket färg och form.
Elevrummen är idag hotellrum och den fristående aulan är Hotell Kristinas egen Teater.
Namnet Kristina kommer sig av att, enligt sägnen, red Drottning Kristina från sin jaktstuga över kullarna där hotellet är beläget, till Wenngarns slott.