Hemsö Fastighets AB

Hemsö är Sveriges ledande ägare av samhällsfastigheter som förvaltar och utvecklar fastigheter för äldreboende, utbildning, vård och rättsväsende. Vår verksamhet kännetecknas av långsiktighet och hållbarhet.

Bilderna är från:

Hemsö Skolfastigheter AB

Bokbacken Fastigheter Solskiftet KB

Hemsö Öresund KB

Hemsö Skolfastigheter AB
Hemsö Skolfastigheter AB
Bokbacken Fastigheter Solskiftet KB
Bokbacken Fastigheter Solskiftet KB
Hemsö Öresund KB
Hemsö Öresund KB