Fresta Församling

Fresta kyrka är rest i en runstensrik trakt. Inte mindre än femton runstenar, hela eller i fragment, finns bevarade i murverket eller uppställda på kyrkogården. Den sedan 1600-talet kända Jarlabankestenen står vid den östra kyrkogårdsmuren.

 

08-381200

  • Facebook
  • Twitter

©2021 Biman AB