Etnografiska Museet

Världskulturmuseerna ska bidra till att kulturarvet används som en aktiv kraft i främjandet av en hållbar global utveckling.
Vår ambition är att vara en kunskapskälla som i dialog får besökarna att uppleva världens mångfald och att museerna och webben blir mötesplatser för kunskap och dialog där man upplever världens mångfald – historiskt och i samtiden.