Castellum Linköping

Välkommen till Castellums värld. Det är en föränderlig sådan, där vi liksom andra aktörer i vår bransch står inför en mängd utmaningar som inte minst är relaterade till snabba teknikförändringar som sker i vår omvärld. Alla beslut vi fattar utgår från vår långsiktiga strategi med fokus på att leverera på vårt övergripande tillväxtmål: att uppnå tio procent årlig tillväxt i förvaltningsresultat kronor per aktie.
Strategin beaktar omvärldsfaktorer som trender, makrofaktorer och marknadsläge. Genom att leverera på vår strategi skapar vi affärsnytta för våra kunder och aktieägarvärde till våra ägare. Detta långsiktiga arbete har skapat grunden till och förutsättningarna för att vi idag är ett av Nordens största kommersiella fastighetsbolag.