Arla Foods AB

Vi har möjlighet att göra skillnad. Och med den möjligheten följer ett stort ansvar.

Arla är ett bondeägt kooperativ. Det betyder att det är vi mjölkbönder som tillsammans äger Arla med dess mejerier, kontor, lastbilar och lager. Det är vi bönder som fattar de viktiga besluten om Arla och dess framtid. Och all vinst som Arla gör går tillbaka till oss.

Tillsammans är vi starka, och tillsammans kan vi göra skillnad – för den enskilde bonden, för dig som konsument och för samhället i stort. Och med möjligheten att göra skillnad följer också ett stort ansvar.

Ett ansvar som börjar redan på den lokala mjölkgården, med Arlabondens omsorg om sina djur och den omgivande naturen. Om korna mår bra så blir mjölken bra, brukar vi säga. Och god djurhållning är inte bara en förutsättning för välmående kor, utan också för varje mjölkbondes långsiktiga lönsamhet. Ett jordnära ansvar, om man så vill.

Men vårt ansvar slutar inte där. Varje dag, året om, hämtar tankbilar från Arlas mejerier dagsfärsk mjölk från små och stora gårdar över i stort sett hela landet. En service som i förlängningen bidrar till tusentals arbetstillfällen och en levande landsbygd. 

Med våra åkrar, beteshagar och gräs- och klöverängar ser vi till att hålla de svenska landskapen öppna. Kulturmiljöer som är vackra och härliga att vistas i, men som också är nödvändiga för naturens eget kretslopp. Våra mjölkkors bete ger upphov till en myllrande biologisk mångfald av både växter och djur och är dessutom helt avgörande för flera av våra livsviktiga ekosystem. 

Ett sådant system är de pollinerande humlorna och bina, som ser till att örter, blommor och andra grödor växer överallt, från åkrar till trädgårdsland. Ett annat ekosystem är naturbetesmarkernas och gräsodlingarnas förmåga att binda koldioxid i marken. Denna så kallade kolinbindning, eller kolinlagring, minskar förekomsten av växthusgaser i atmosfären. 

Vi Arlabönder har helt enkelt en nyckelroll i flera av den svenska naturens viktigaste ekosystem. Som stor livsmedelstillverkare anser vi att det är extra viktigt för oss att främja ett positivt avtryck på både miljön och klimatet. Det gör vi inte minst genom att bidra till en långsiktigt hållbar utveckling – på mjölkgårdarna, i våra transporter, i tillverkningen, på mejerierna och vid valet av förpackningar.