Svenska Bostäder Skärholmen

Området har vuxit fram under framförallt 1960- och 1970-talen och bebyggelsen är varierad men domineras av låga flerfamiljshus med loftgångar. Våra fastigheter i området byggdes 1966-67. Skärholmens centrum fungerar som ett nav även för andra omkringliggande stadsdelar.

Nordväst om Skärholmen ligger Fiskarfjärden i Mälaren och söderut finns Gömmarens naturreservat, båda områdena ståtar med fina promenadstråk med mera. I området har Svenska Bostäder anlagt Perennparken som är en blomstrande oas väl värt ett besök.