Kiwa AB

Kiwa är verksamt inom TIC-branschen (Testing, Inspection, Certification). Genom sina tjänster skapar Kiwa förtroende för kundernas produkter, anläggningar, processer, system och anställda. 

Kiwas verksamhet berör många branscher - allt ifrån byggnadsindustri och energiförsörjning till processindustri, fastigheter och jordbruk. Kiwa bidrar till ökad säkerhet både inom industrin och i samhället.

I Sverige har Kiwa över 800 medarbetare som arbetar på våra kontor runt om i landet, från Kiruna i norr till Malmö i söder. Kiwa tillhör en global koncern som är verksam i 35 länder världen över.

Här är bisamhället som snart kommer  få flytta upp på taket.