AMF Fastigheter Ursvik

För AMF Fastigheter betyder hållbarhet att vår verksamhet sker med hänsyn till miljön och till människors hälsa. Hållbart företagande handlar om att ta ansvar för oss själva och kommande generationer, att spara på egna resurser samt minska den negativa miljöpåverkan. Det handlar om ansvarstagande i utveckling, förvaltning av våra fastigheter och om aktivt medskapande för en hållbar, levande stad. Som bolag och arbetsgivare ska vi också ta ett socialt ansvar. Därför är jämställdhet, mångfald och en säker och trygg arbetsmiljö viktiga frågor för oss.